• När jag sätter i ett audiotillbehör i min CP810 eller CP900 kan jag inte använda telespolen

    Den automatiska avläsningsfunktionen av tillbehör på CP810 går automatiskt över i tillbehörsläge när ett audiotillbehör sätts i tillbehörsuttaget. För att kunna använda telespolen behöver man bara ta ur audiotillbehören ur tillbehörsuttaget.

  • Vi hjälper dig gärna

    Om du inte hittar svar på det du söker är du välkommen att höra av dig via vårt kontaktformulär.

    Skicka ett meddelande direkt till Cochlear