• Vad har återställningsknappen på CR110 eller CR230 Remote Assistant för funktion?

    Återställningsknappen återställer Remote Assistant till fabriksinställningarna och kan också användas om Remote Assistant inte fungerar korrekt. Bruk av återställningsknappen på Remote Assistant påverkar inte inställningarna på ljudprocessorn.

    Se bruksanvisningen till CR110 eller CR230 för ytterligare information

  • Vi hjälper dig gärna

    Om du inte hittar svar på det du söker är du välkommen att höra av dig via vårt kontaktformulär.

    Skicka ett meddelande direkt till Cochlear