• Felmeddelanden, CP810 och CP900 - Fel på spolsladden

    • Se till att kabeln är ordentligt ansluten till spolen och till ljudprocessorn
    • Pröva med en annan spolkabel, och om det inte löser problemet, pröva en reservprocessor (om sådan finns) med ursprungsspolkabeln och om det inte löser problemet, pröva med både en ny spolkabel och reservprocessor för att avgöra vilken del som är trasig.
  • Vi hjälper dig gärna

    Om du inte hittar svar på det du söker är du välkommen att höra av dig via vårt kontaktformulär.

    Skicka ett meddelande direkt till Cochlear